System edukacji w Wielkiej Brytanii

System edukacji w Wielkiej Brytanii nieco różni się od polskiego, więc warto przyjrzeć się mu bliżej.

  1. Nursery – żłobek i przedszkole

Dzieli się go na: Nursery class, do którego chodzą 3- i 4-latki oraz reception class, czyli zerówkę, do której uczęszczają 5-latkowie. Ten etap edukacji nie jest obowiązkowy.

  1. Primary School – szkoła podstawowa

W jej obrębie wyróżnia się: Infant schools dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz Junior schools, do której uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym 7-11 lat. Istnieją również szkoły dwupoziomowe dla maluchów w wieku 5-11 lat, które określa się mianem Combined infant and junior schools. Do szkoły podstawowej mają obowiązek chodzić wszystkie dzieci.

  1. High School inaczej Secondary School – gimnazjum

Do tej szkoły mają obowiązek uczęszczać dzieci w wieku 11-16 lat. Co więcej, po osiągnięciu wieku 13 lat trzeba przystąpić do egzaminów SAT.

  1. Further Education/College – szkoła średnia

Do popularnego college’u chodzą osoby w wieku 16-19 lat. Pierwszy i ostatni rok nauki kończy się egzaminem. Pójście do szkoły średniej nie jest obowiązkowe, jednak muszą się na to zdecydować osoby myślące o studiach. Więcej o nauce i wyborze college’u dowiesz się na stronie naukazagranica.pl.

  1. Higher Education – szkoła wyższa

Podobnie, jak w Polsce edukacja w szkołach wyższych jest dwupoziomowa. Pierwszy poziom nauki trwa 3-4 lata – studia licencjackie, a drugi 1-2 – studia magisterskie.